Evoluční křivka

Jedinou možností jak porazit kapitalismus je jen a pouze vnitřní přesvědčení a demokratická volba svobodných občanů. Taková je cesta ke kolektivní správě společnosti. To je cesta, kterou bychom měli jít v zájmu budoucnosti lidstva. Opřít se o mladou generaci je důležitým krokem. Přimět mladé lidi k tomu, aby přemýšleli nad stavem civilizace. Přimět mladé k tomu, aby četli a sledovali i něco jiného než aplikace v mobilu. Přispět k tomu, aby pochopili, že svět v němž vládnou peníze je dobrý možná jen pro polovinu lidstva s tím, že ta druhá půlka trpí, hladoví a žije v nedostatku. Ukázat mladým, že existuje řešení nejen chudoby, ale i problematiky zdrojů a ekologie. Je nutné dokázat, že levicové ideály ne zcela souvisí s tím, co všem vštěpují média a současný vzdělávací systém. Vždyť budoucnost musí mít především lidskou podstatu. Předložit komplexní řešení, program, cíle, vysvětlení pojmů, to jsou úkoly, které před námi stojí a brzy musí být předneseny všem. Vše je otevřené a čas letí. Musíme věřit, že právě děti a mládež uvidí svět z jiného úhlu. Poněkud zvrhlé formy vlády v minulém století jasně ukazují, který směr je zapovězen. Příznivci ideálů rovnosti a zamezení dělení lidí do společenských tříd musí všem věkovým skupinám představit model existence jedince, rodiny i komunity tak, aby obecně přijatý scénář mohl být realizován cestou svobodné vůle a cestou demokratickou. Navíc bez existenčních rizik. Škoda jen, že se paměť národa zatím profiluje a odvíjí dle toho, kolik si kdo předplatil prostoru v médiích a kdo ta média řídí! Na fakta se zapomíná. Politické hnutí současnosti, tedy ono moderní levicové pojetí, které reprezentují politické organizace například i v západní Evropě, nesmí být spojováno s příkořím a represemi. Pochopení kolektivní správy demokratické společnosti je základem pro vznik humánní platformy. Kapitalistický systém vytváří překážky a limity, které ve svém důsledku nedovolují všem lidem spravedlivě a stejnou měrou poskytnout potřebnou zdravotní péči, potřebné vzdělání dle schopností jedince a odpovídající kvalitní a zdravé stravování. Není možné v moderní společnosti dál tolerovat to, že je vzdělávání placené a velkou zátěží pro obrovský počet rodin! Není možné tolerovat ani faktickou neschopnost poskytnout lidem to základní, co lidé potřebují a tím je střecha nad hlavou, přitom je v současném systému dovoleno jistým institucím dokonce byty i domy brát! Je naprosto absurdní, že se (nejen) v naší zemi vyrábí, nebo do naší země dovážejí produkty jiné jakosti, kvality a často i nezdravé či šizené potraviny, a navíc je to ospravedlňováno cenou a výroky, že si lidé za kvalitnější zboží prostě musí připlatit! KSDS odmítá vytváření rozdílů mezi lidmi. Skutečně všichni pracující lidé by měli mít zajištěny základní potřeby pro život a to s globální účinností i za cenu snížení životní úrovně nejbohatších lidí na Zemi. Poměry už totiž dosáhly takového stavu, kdy lidé umírají hlady a jiní se doslova topí v penězích. Obrovské rozdíly s takovými důsledky považujeme za katastrofu daleko za hranicí lidskosti. Kapitalismus jako takový je vlastně zločinem proti lidskosti v plném rozsahu! Kolik hladovějících by bylo nasyceno, kdyby investice směřovaly správným směrem a ne do zbraní či uměle vytvořených finančních projektů? Kolik nemocných by bylo uzdraveno, kolik léků by bylo objeveno. Kolik životů by bylo zachráněno, kdyby se lidé přestali hašteřit a hádat o každičký kus půdy, o pár dolarů, o ropná pole a naleziště nových surovin. Kolik dětí by nemuselo plakat hlady a smutkem, nebo bolestí. Kolik objevů může spatřit světlo světa? Právě kapitalismus je tím důvodem všeho zmaru i přes rychlý technologický posun. Kdy konečně lidé pochopí, že Země své bohatství a zdroje neprodukuje a neuchovává ve prospěch úzké skupiny lidí, ale ve prospěch všech? Vždyť i ropa, zemní plyn, drahé kovy, veškerá využitelná energie, to vše může sloužit všem lidem na planetě. Zdroje patří všem a do jejich využití může investovat celé společenství. Globální správa zdrojů a výrobních prostředků měla by vzít zbraně, trumfy a trestuhodné pohnutky z rukou i mysli všech, kteří velebí svou nadřazenost, lhostejnost a pohrdání zbytkem světa. Jsme na prahu dalšího posunu evoluční křivky. Při pohledu do historie je zjevné, co se stalo. Zjednodušeně řečeno, když lidé slezli ze stromů a z lovců a sběračů stali se zemědělci, některé napadlo silou si přivlastnit půdu včetně těch, kteří na ní pracovali a tato nadřazená skupina žila z práce a produkce poddaných. Tak to vlastně funguje dodnes. Jen ty zdroje a kapitál není nutné udržovat silou jednotlivců a skupin. Systém jako celek rozděluje vliv a udržuje vztahy na úrovni raných společenství. Hrozbou pro revoltu stalo se sociální vyloučení, ekonomický propad a deprivace. Rozdíly rostou a kapitál místo všeobecného prospěchu dál zvýhodňuje elitu využívající nejen hmotu a energie planety a vesmíru, ale i energii a reálnou práci lidí jejichž mzda neodpovídá vynaloženému úsilí. Obecným příkladem je současná situace v oblasti výroby a distribuce elektřiny. Československo si dokázalo energii vyrobit z vlastních zdrojů, distribuovat a budovat tisíce přípojných bodů, stovky tratí a odběrných míst. Po roce 1989 postupně došlo k rozprodání zdrojů a téměř celé soustavy nadnárodním společnostem, což sice přineslo jistě nějaký zisk, ale v současné době musí stát vydávat lidem tzv.energetické šeky a platit občanům s nízkými příjmy jejich spotřebu. Státní peníze, tedy peníze nás všech, se tak pozvolna přesouvají zpět do rukou energetických společností. Místo investic odplouvají naše peníze opět do neznáma. V podstatě takové vzpomínky na budoucnost pod taktovkou ekonomů kapitalismu. Lidé však už rezignovali. Schizofrenii lidské mysli, která se snaží o klid a přátelství přitom vytváří negativní stránky vědomí, jež není možné ignorovat. Současná civilizace tápe v prostoru a hledá směr. Lidé na celém světě potřebují jíst, cítit se bezpečně, mít střechu nad hlavou. Kapitalismus nedokáže globálně tyto požadavky naplnit. Dochází tak k nepokojům a válkám, které provází jen další utrpení a ekonomické ztráty. Lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech, všichni máme stejné základní potřeby. Pojďme společně naplnit podstatu všeobecné deklarace lidských práv. Vyvarujme se chyb feudalismu, kapitalismu, diktatur. Je nejvyšší čas zahájit proces tolik potřebných změn v mnoha oblastech lidské činnosti. Lidský svět je nemocný – pojďme ho uzdravit dřív, než nás příroda donutí k návratu do korun stromů. Tedy, bude-li kam …

Sdílení: