Stalinismus NE!

Kolektivní správa demokratické společnosti je alternativní levicová iniciativa a rozhodně není pro zaryté „komunisty“, kteří absolutně nekriticky vzhlížejí k časům totalitní vlády KSČ a považují diktaturu proletariátu za jediný způsob vlády. Preference stalinismu, který chápeme, jako největší omyl komunistického hnutí, nemá a nesmí mít v současném světě místo. Naše texty jasně deklarují, jak chápeme pojmy socialismus, komunismus a demokracie. Právě ten komunismus totiž není tím, co v Československu lidé prožívali. Byla zde komunistická vláda, ale demokratický socialismus nezavedla a komunismus v jakékoliv podobě už vůbec ne. V různých diskuzích však odpůrci argumentují stále stejně: „Komunismus je zločinný režim, na vše byly fronty, lidé žili v bídě a utrpení pod hrozbou lágrů a pronásledování.“ Je ale opravdu důležité rozlišovat mezi komunismem a režimem, který (nejen) v ČSSR praktikovala Komunistická strana. Komunismus preferuje společné vlastnictví a odmítá třídní rozdíly mezi lidmi. Velký rozdíl je v aplikaci, tedy v tom, jak toho systému člověk dosáhne. Politické síly minulosti zvolili diktát a totalitu v boji proti kapitalismu. Existuje však i jiná možnost – demokratická. Lidé si sami mohou zvolit styl života a způsob jeho dosažení. Jestliže občané projeví svobodnou vůli a zvolí svou budoucí cestu ke komunismu dobrovolně, pak proti tomu nelze nic namítat. Stejně tak není možné brojit proti tomu, aby lidé řídili věci veřejné a celou společnost kolektivně. Společně je možné vést podniky, společně lze stavět, svobodně lidé mohou zakládat společenství vlastníků a družstva. Zemědělská, výrobní, bytová, a další. Společně mohou vlastnit, nebo majetek spravovat. Vše absolutně svobodně a efektivně. Jestliže odstraníme z podtextu socialismu i komunismu třídní boj a pochopíme potřebu rovnosti mezi lidmi jako důležitý faktor civilizace, pak je možný zánik společenských tříd zcela přirozenou cestou. Humánní a demokratický komunismus je jedinou alternativou pro přežití lidstva. Nevěříte? Přemýšlejte. Představte si stav, kdy je veškerá produkce podřízena užitku a nikoliv jen zisku. Vše dostupné určeno každému, kdo se na prosperitě společenství podílí svou prací. Bohužel neustálá kritika pojmu komunismus, tedy pro většinu lidí termínu zcela neznámého, znemožňuje zejména mladým lidem seznámit se blíže s ideály levice. Především prvovoliči dnes vůbec netuší, jak se orientovat v politice a většinu to vlastně ani nezajímá, a pokud, tak jsou ovlivněni rétorikou antikomunistů a odpůrců všeho, co se jen trochu dotýká například socialismu. Je to velká škoda. Spojení demokracie a sociálně spravedlivé společnosti má velký potenciál. Kapitalismus totiž není nepřekonatelný a jediný způsob organizace světa. Všichni můžeme žít spokojeně, šťastně, v míru a blahobytu. Na celé planetě. Vyvarujíc se chyb minulosti můžeme zahájit přestavbu společenství lidí a dosáhnout optimálního stavu. Jen je třeba otevřít oči i mysl. Kapitalisté nesmí být považováni za nepřátele! V lidech, kteří dnes vlastní výrobní prostředky a určují hladinu určité ekonomické stability, musíme vidět především partnery v dialogu a rozpravách o dalším rozvoji lidstva. Právě jim musíme dokázat pravdu a čistotu svých myšlenek. Postupně právě kapitalismus dozraje a zahájí transformaci, jakkoliv se to dnes zdá býti utopií. Komunisté 21.století, kteří ctí morální zásady nikdy nedopustí, aby se znovu odehrával scénář éry minulé. Myšlenka je správná, jen je opravdu nutné zachovat všechna práva a svobody lidí na celé Zemi. Stačí vložit důvěru a nenechat se obelhávat. Stačí ukázat směr. Kolektivní správa demokratické společnosti je zásadním faktorem rozvoje. Projekt přitom může být zároveň jádrem programu politických stran a celého levicového, chcete-li komunistického hnutí. Závěrem je tedy třeba připomenout primární rozdíl mezi totalitním komunistickým režimem a vyspělou politickou ideologií: Cesta demokratického socialismu k svobodnému a humánnímu komunismu je stále otevřená, avšak porušování lidských práv a praktikám stalinismu říkáme jasné NE!

Sdílení: