Team

Jsme lidé, kteří chtějí pomoci vytvořit novou společnost postavenou na základě práv a rovnosti mezi lidmi. Naše svobodná alternativní levicová iniciativa preferuje globální změny ekonomických a sociálních systémů opírajíc se o poznatky vyspělé demokracie i zkušenosti s bezprávím totalitních režimů. Za nejdůležitější normu považujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů. Jste na stejné vlně? Přidejte se k nám …

Sympatizujete s projektem kolektivní správy demokratické společnosti a chcete se k nám přidat? Stačí na email info@ksds.cz napsat pár řádků o sobě, poslat vaši fotku a text: „Souhlasím s vizí a programem alternativní levicové iniciativy KSDS a dávám svolení k případnému zveřejnění fotografie a mého jména na stránce týmu.“ Dále můžete i aktivně šířit naše články, myšlenky, i přispět svým textem, podnětem či bodem programu. Dostanete samozřejmě pozvánku na všechna setkání a informace o dalších aktivitách iniciativy. Žádné komplikované přihlášky, závazky a peníze po nikom nežádáme. Zapojením se do projektu vytvoříte podmínky k uskutečnění pozitivních změn, v nichž se základní humanistické myšlenky levice realizují v rámci demokratických pravidel. Vyjádříte své přání žít v jiném společenském systému. Podpoříte iniciativu, která hájí určitý názorový proud a jednoduchým způsobem spojuje lidi.

JEDNOZNAČNĚ PODPORUJEME SJEDNOCENÍ LEVICOVÝCH STRAN, HNUTÍ A ORGANIZACÍ NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE

Člověče procitni, přemýšlej a vydej se spolu s námi cestou, která jediná má budoucnost …

ZMĚNA JSI TY !!

Sdílení: