Základy

Náš projekt představuje moderní a demokratickou cestu k liberální a především humánní formě komunismu. Vysvětluje všem, jak zásadně se liší od totality minulého století. Přechodné období i fáze komunistická nemá v jádru žádná bezpráví, která těmto ideálům dodalo bolševické křídlo a teze Manifestu. Svobodná cesta ke komunismu může a musí být postavena čistě na demokratických základech, tedy rozhodnutích přijatých dle vůle většiny. Pohled na komunismus je dnes poněkud zamlžen událostmi, které se samotným pojmem a významem v podstatě nekorespondují. Komunistické ideály vznikaly už v antických dobách a různé kultury jim přiřkly rozličný charakter. Co zůstává jsou fakta, nikoliv štvavá prohlášení. Komunismus je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Nic víc – nic méně. Jestliže svět pochopí, že i celospolečenské a komunitní či kolektivní formy vlastnictví a správy majetku mohou být globálně prospěšné, pak dojdeme k dalšímu evolučnímu stupni. Ano, v minulých dobách se cesta ke komunismu mírně řečeno nevyvedla a mocní svůj vliv lemovali zločinem! Přesto lze základní myšlenky uchopit jinak a také jinak pochopit. Veškerá moc nemůže patřit jednotlivcům, nebo nějaké straně. Zdrojem vždy a za všech okolností musí být ona demokracie, neb jedině ta je zárukou pokroku a lidských práv. Projekt je předobrazem nové společnosti. Má za cíl zcela změnit život každého z nás. Obhajuje vizi světa, která se současné moci nezamlouvá. Cíl je jasně definován. S vaší podporou lze napravit křivdy, chyby a často i nelidské podmínky pro život všech občanů a to nejen v ČR. Přinášíme zásadní politicko-ekonomickou změnu. Chceme skutečnou společnost lidí svobodných a rovnoprávných, postavenou na kolektivní správě věcí veřejných. Prioritou je svobodný, prosperující a sociálně spravedlivý systém, pečující o obnovu životního prostředí, zajišťující všem lidem dostatečnou životní úroveň a prosazující solidaritu, mír, obecnou bezpečnost a stabilitu nejen v oblasti ekonomické, ale také v mezinárodních vztazích. Žádná klišé, žádné plané sliby, jen zásadní, rychlé a skutečné změny se mohou stát hybnou silou, která ochrání prostředí dané nám přírodou, i nás samotné. Všichni jsme totiž jako děti. Spalujeme se. Ničíme. Nebereme v potaz jakékoliv varování. Likvidujeme a bezhlavě zahleděni do sebe určujeme neblahý osud všem! Vládnou nám individua, která naprosto přehlížejí realitu a všednost dnů lidských jednotek. Při velikosti civilizace novodobí faraoni sklízí své ovoce rukou otroka a stále se snaží o evoluční skok. Ten však v současném kapitalistickém držení světa a striktně tržním prostředí nepřichází a nikdy nepřijde. Změna je nutná! Přidejte se k nám. Vysvětlujte trpělivě odpůrcům, že nejde o žádné volání po návratu diktatury. Sdílejte naše myšlenky a demokraticky aplikovaný program liberálního komunismu budoucnosti. KSDS je nezávislá a dobrovolná iniciativa vycházející z učení významných myslitelů světa. Naší snahou je sjednotit levicové, názorově blízké strany a zahájit trvalé úsilí o společenské změny vedoucí ke skutečné demokracii, svobodě, lidskému socialismu, prosperitě, humánnímu komunismu a míru mezi národy! Tento text je zahajujícím dokumentem k seznámení s ideály počinu, který má za cíl představit a formovat Komunismus pro příští staletí. Není novodobým manifestem a nesupluje žádnou frakci registrovaných levicových stran k datu zveřejnění. Nečekejte volební programové znění, nebo rozbor práce starých klasiků. Obsahem je souhrn myšlenek, předpokladů a vizí iniciativy občanů, kteří se s realitou současnosti nechtějí a nehodlají smířit. Nikoliv pro nějaké zviditelnění se, ale ve prospěch současných i příštích generací a zachování života na planetě Zemi. Zcela vážně a bez nadsázky. I v této nelehké době je důležitá preference priorit a východisek v jednotlivých oborech veškeré lidské činnosti. Komunismus musí mít jak obecně humanistický rozměr, tak i novou generační podobu a svébytné kulturní rysy. Taková levice se ani v současném globálním chaosu neztratí. A taková levice je potřebná. Snad lidé pochopí, že komunismus není systém, který svět poznal v období studené války minulého století. Skutečně o komunismus nešlo. Současná politická moc se však snaží, aby pojem komunismus v lidech vyvolával odpor právě vzhledem k historii. A snaží se o to tak vehementně, že do těch aktivit zapojila média, školství a další instituce. Upřesněme tedy základní vizi. Komunismus je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Správa majetku a výrobních prostředků je v rukou komunity. Naprosto zásadní je rovněž fakt, že komunismu je možno dosáhnout demokratickou cestou svobodné volby občanů bez jakéhokoliv potlačování lidských práv. Jiné přívlastky a rádoby odborné výklady jsou pouhou zástěrkou pravdy.

Sdílení: